Roy Bergsma

Roy Bergsma is in 2002 afgestudeerd op de kunstacademie te Kampen en daar geëxperimenteerd met verschillende disciplines, o.a. teken-en schilderkunst, ruimtelijk werk en film, studeerde af met een poppenanimatiefilm na het verlaten van de kunstacade­mie is hij voornamelijk gaan tekenen en maakt vele prenten, strips, schetsen en cartoons, naast werken in opdracht (zoals reclame- on drukwerk, herstel muurreclames) maakt Roy veel vrij werk waaronder o.a voor het kunsttijdschrift ©ramp en de dromerige wereld van de Russische tweelingzusjes Vera en Warja.
In opdracht van het SNS Historisch Centrum maakte hij vanaf 2006 jaarlijks een satirische strip over Kampen die werd gepubliceerd in de ‘Kamper Almanak’. Uiteindelijk werd dit een tiendelige reeks getiteld ‘Ons ‘vrolijke’ Kampen’. In de eerste delen gaf hij Vera en Warja als inwoonsters van deze stad de meest prominente rol. Toen de tweeling eenmaal uit Kampen was vertrokken, werd deze rol overgenomen door de personage Timon.
Vanaf 2007 verschenen er een aantal korte strips en prenten over de jonge jaren van Vera en Warja in het familieblad ‘Bergsma Bulletin’. In deze serie zijn ze een jaar of zeven. Ook heeft hij de basis gelegd voor een tweetal Vera en Warja albums getiteld ‘De Bananenjager’ en ‘De Zwanenzanger’.
Hij heeft samen met schrijver Henk de Koning gewerkt aan een uitgave over vijftien Kamper Uien.

Website