Grote Striptekenwedstrijd 2023

In 2023 staat de Hanze volop in de schijnwerpers. De Hanze, je weet wel, het samenwerkingsverband waardoor in de Middeleeuwen handelssteden als Kampen hun rijkdom hebben verworven. Diverse steden in Noord-Duitsland, Denemarken, havensteden langs de Oostzee tot aan Rusland toe, maar ook in Nederland en België en zelfs een paar uitschieters zoals Venetië, hadden een verbond gesloten voor een soort vrijhandel. Daarnaast was het een soort NAVO, want er was ook afgesproken dat alle leden voor elkaar zouden opkomen in geval van (handels)oorlog of bedreiging van buitenaf. We praten dan over een periode tussen, pakweg, het jaar 1350 en 1500.
Daarna viel de Hanze uiteen door grote oorlogen en eigenbelang.

In 1980 werd de Hanze, ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van de stad Zwolle nieuw leven ingeblazen.
Samenwerking, daar draaide (en draait) nog steeds het bij de Hanze om.
In het kader van het Hanze-jaar 2023 hebben we daarom als thema voor de Grote Tekenwedstrijd gekozen:

SAMEN KUN JE MEER!

Je mag dit op allerlei manieren richting geven. Het mag over de historische Hanze gaan, maar er zijn natuurlijk ontelbare andere manieren te bedenken om aan te geven dat je ‘samen meer kunt’ dan alleen.
Laat je fantasie werken en verras ons met een originele inzending.

De UITERSTE inzenddatum is 1 augustus 2023

Ook dit jaar zijn er weer drie mooie geldprijzen te winnen:

De 1e prijs is 500 EURO

De 2e prijs is 250 EURO

De 3e prijs is 100 EURO

Spelregels:
• Iedereen mag meedoen, van amateur tot professionele stripmaker
• Voor jeugd tot 15 jaar is er een aparte categorie met eigen prijzen
• Je strip moet uit minimaal 1 pagina bestaan en een afgerond geheel vormen
• Inzendingen die als aanstootgevend of kwetsend kunnen worden ervaren worden uitgesloten van deelname
• Je inzending blijft jouw eigendom. Je geeft wel toestemming tot eventuele plaatsing in het Magazine van het Kamper Stripspektakel, voor een eventuele andere uitgave van het Kamper Stripspektakel en voor het eventueel tentoonstellen in een daartoe bestemde ruimte.
• De beslissing van de jury is bindend

Durf jij het aan?
Stuur dan je werkstuk vóór 1 augustus 2023 naar
Stichting Kamper Stripspektakel,
p.a. Remy Steller,
Gevers van Endegeeststraat 37,
8265ZE KAMPEN
Digitaal mag ook, naar email@kamperstripspektakel.nl

JUNIOR STRIPTEKENWEDSTRIJD

Voor iedereen tot 15 jaar is er een speciale Junior Striptekenwedstrijd met hetzelfde onderwerp:
SAMEN KUN JE MEER!
Teken een mooie strip van tenminste één bladzijde met een begin en eind, en je maakt kans op een fantastisch, goed gevuld strippakket met allerlei leuke extra’s.
Inleveren mag tot 1 augustus 2023, per post of persoonlijk gebracht, bij
Stichting Kamper Stripspektakel,
p.a. Remy Steller,
Gevers van Endegeeststraat 37,
8265ZE KAMPEN
Digitaal mag ook, stuur je werkstuk dan naar email@kamperstripspektakel.nl

Winnaars 2022

De jury heeft zich over alle inzendingen van 2022 gebogen en kwam tot de volgende uitslag:

1E PRIJS ( 500 EURO) : Roxanne Lucker
De jury was unaniem in haar oordeel: dit was de winnende inzending! Roxanne Lucker een vlotte stijl, die duidelijk gebaseerd is op de manga. Haar inzending is van professionele kwaliteit. Goede pagina-indeling, fraai kleurgebruik en er zit een goede opbouw in de strip. Ondanks het heftige thema heeft de strip een enorm positieve uitstraling. Deze inzending smaakt naar meer.

2E PRIJS (250 EURO ): Feroz Nazir
De inzending van Feroz is verfrissend, wat betreft de tekeningen en het kleurgebruik, maar ook door de originele benadering van het thema. Grote broer laat klein broertje zijn angsten overwinnen door een spontane inval. De stijl nodigt uit tot lezen en de grote tekeningen maken het heel toegankelijk. De jury heeft wel een advies: De zes pagina’s hebben ieder een andere bladspiegel, waardoor de verhoudingen van de figuren op de plaatjes af en toe wat vreemd overkomen. Kleur neemt de plaats van decor in, maar met iets meer uitwerken van het decor zou dit opgelost zijn.

Er zijn twee 3e prijswinnaars, ieder krijgt € 100,00: Esther van de Bund
Esther heeft een strip zonder woorden ingestuurd, waarin de sfeer bepalend is en de tekeningen de tekst in feite overbodig maken. De kwaliteit van het werk is overduidelijk. Aan het thema is voldaan: er komt een oplossing voor een probleem. Donkere gevoelens? Zoek de zon op!

Rins de Vries
Rins won vorig jaar de 1e-prijs. Door het hoge niveau van de inzendingen moet hij dit jaar anderen voor laten gaan, maar ook dit jaar heeft Rins weer kwalitatief uitstekend werk ingestuurd, maar liefst drie verschillende strips.
De jury ziet duidelijk vooruitgang in zijn werk. De ideeën voor de drie strips zijn origineel en voldoen volledig aan het thema van de wedstrijd. De tekenstijl is prettig leesbaar in de traditionele stripstijl. Deze welverdiende 3e prijs is ook meteen een aanmoediging voor deze talentvolle tekenaar om zijn talent nog verder te ontwikkelen.

Rins de Vries