Grote Striptekenwedstrijd 2022

De Grote Striptekenwedstrijd van Het Kamper Stripspektakel begint al een mooie traditie te worden. Voor de volgende wedstrijd hebben we opnieuw een interessant thema dat genoeg mogelijkheden biedt om er je fantasie op los te laten: “Denk niet in beperkingen, maar in mogelijkheden!“.

Je mag er een heel eigen draai aan geven, hoe origineler, hoe meer kans, want de jury let ook op originaliteit. Duik je de geschiedenis in? Ga je naar de toekomst? Gaat het om een voorwerp of een persoon? Je mag het zelf weten, zolang het thema er maar in tot uiting komt.
Durf jij het aan? Wil jij volgend jaar als winnaar uit de bus komen bij De Grote Tekenwedstrijd van het Kamper Stripspektakel?

Stuur dan je werk voor 1 juli 2022, naar:

Stichting Kamper Stripspektakel
Burgwal 7
8261 HJ Kampen

Digitaal mag ook: naar info@kamperstripspektakel.nl

De uiterste inleverdatum is 1 juli 2022, maar we stellen het op prijs als je niet tot het laatste moment wacht.
De eerste prijs is 500 euro, de tweede prijs is 250 euro en de derde prijs is 100 euro.
Een deskundige jury met minimaal één professionele striptekenaar zal zich over de inzendingen buigen en iedereen krijgt uiterlijk eind juni bericht.
Na beoordeling krijgen degenen die niet gewonnen hebben hun (per post toegezonden) werk terug, de winnaars tijdens de prijsuitreiking op zaterdag 20 augustus 2022.

Spelregels:

Iedereen mag meedoen, van amateur tot professionele stripmaker.
Voor de jeugd tot 15 jaar is een aparte categorie met eigen prijzen.
Je strip moet uit minimaal één pagina bestaan en een afgerond geheel vormen.
Inzendingen die als aanstootgevend of kwetsend kunnen worden ervaren, worden uitgesloten van deelname.
Je inzending blijft jouw eigendom.
Je geeft wel toestemming voor eventuele plaatsing in het magazine en/of website van het Kamper Stripspektakel en voor het eventueel tentoonstellen in een daartoe bestemde ruimte.

De beslissing van de jury is bindend.
Veel succes!!

Winnaars 2020/21

We hebben het geduld van de deelnemers aan de grote ‘Striptekenwedstrijd van het Kamper Stripspektakel’ lang op de proef gesteld. De uitslag zou immers al in 2020 bekend gemaakt worden….
Maar ja, omdat het Strip spektakel niet door kon gaan, hebben we ook de wedstrijd met een jaar verlengd. De inzenders van 2020 zijn geïnformeerd en iedereen had gelukkig begrip voor de situatie.
De wedstrijd werd dus verlengd tot dit jaar. Dat hebben we geweten! Zelfs met deze verlenging hebben enkelen tot het laatst gewacht met inzenden, op de laatste dag kregen we nog materiaal binnen.
De jury heeft zich over alle inzendingen gebogen en kwam tot de volgende uitslag:

1E PRIJS ( 500 EURO) : Rins de Vries, die publiceert onder de schuilnaam Richard Frost
Hij stuurde twee complete verhalen op, die beide goed voldeden aan het thema ‘Vrijheid’. Voor deze verhalen samen krijgt hij de eerste prijs, maar door ruimtegebrek publiceren we er maar één. We hebben gekozen voor ‘Corona dokter P’.

2E PRIJS (250 EURO )gaat zeer verdiend naar het tekenaars-collectief 5Panel Beeldenstorm De jury was vooral gecharmeerd van het idee ‘doorgeven,. In deze strip hebben vier tekenaars ieder in een eigen stijl na een halve pagina het stokje doorgegeven. Goed en heel professioneel gedaan, maar de jury vond het jammer dat het thema ‘Vrijheid’ wel erg abstract was toegepast.

De 3E PRIJS (100 EURO )gaat naar Joop Molenaar. Zijn inzending van 1 pagina is niet een conventioneel stripverhaal, maar wel een rake benadering van het thema ‘Vrijheid’. De jury vond zowel het idee als de uitwerking heel geslaagd en kende dan ook unaniem deze inzending de 3e prijs toe.