COLOFON

Organisatie Kamper Stripspektakel

contact

AANSPRAKELIJKHEID

Deze site is uitsluitend bestemd voor het verstrekken van algemene informatie.

Hoewel wij de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid hebben samengesteld, kunnen wij geen garanties geven omtrent de juistheid of volledigheid ervan. Het Kamper Stripspektakel aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade, gevolgschade daaronder begrepen, die direct of indirect het gevolg is van het bezoeken of gebruiken van deze site. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Links
Deze site kan, al dan niet door Het Kamper Stripspektakel zelf en al dan niet met toestemming van Het Kamper Stripspektakel, op enigerlei wijze gekoppeld zijn aan andere sites (links). Het Kamper Stripspektakel is voor deze gekoppelde sites en/of de informatie die zich daarop bevindt, niet verantwoordelijk. Voor eventuele schade, gevolgschade daaronder begrepen, die direct of indirect het gevolg is van het bezoeken of gebruiken van sites die aan deze site gekoppeld zijn, is Het Kamper Stripspektakel derhalve evenmin aansprakelijk.

COPYRIGHT

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of licentie bij het Kamper Stripspektakel en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site.